kyytihevonen

перевод «kyytihevonen» с финского на русский язык

  • ямская лошадь, почтовая лошадь, перекладная лошадь (ист.)
  • kyytihevonen (hist)

po-finski.net, сделано в Финляндии© po-finski.net, 2011-2016