желвак

перевод «желвак» с русского на финский язык

  • kupula
  • шишка, желвак
  • myhkyrä (myös lääk)
  • шишка, желвак (также мед.)
  • pakkula, koivunkääpä, taula
  • желвак, нарост, мозоль
  • poskilihas
  • мускул на щеке, желвак
  • ryhmy
  • шишка, желвак, бугорок

po-finski.net, сделано в Финляндии© po-finski.net, 2011-2016