плевательница

перевод «плевательница» с русского на финский язык

  • sylkiastia, sylkikuppi

po-finski.net, сделано в Финляндии© po-finski.net, 2011-2016