хвойная древесина

перевод «хвойная древесина» с русского на финский язык

  • havupuu
  • древесина хвойных пород, хвойная древесина

po-finski.net, сделано в Финляндии© po-finski.net, 2011-2016