АМ   русско-финский словарь

амазонка
amatsoni
амальгама
amalgaami
амальгамация
elohopeointi
амальгамирование
elohopeointi
амальгамировать
elohopeoida
амальгамная плонба
elohopeapaikka, amalgaamipaikka (hammasl.) амальгамная плонба
амальгация
elohopeointi
амальгирование
elohopeointi
амбар
aitta
амбар для зерна
eloaitta
амбарная книга
varastokirja
амбарный замок
riippulukko
амбиция
ambitio
амбразура
ampuma-aukko
амбулатория
hoitolaitos
амбулаторное лечение
avohoito (lääk)
амбушюр
suukappale (mus)
амвон
koroke
амеба
ameeba
Америка
Amerikka
американец
amerikkalainen (henk)
американизировать
amerikkalaistaa
американизироваться
amerikkalaistua
американка
amerikkalainen (henk)
Американская организация развития молодёжных обмен
Yhdysvaltalainen nuorisovaihdon edistämisjärjestö (AFS engl.,
американские горки
vuoristorata (huvipuistossa)
американский
amer.,
американский орех
paarapähkinä (kasv)
американцы
yhdysvaltalaiset (henk, pl),
америций
AM:
аминь
aamen
амиотрофия
lihassurkastuma (lääk)
аммиак
ammoniakki
аммиачная селитра
ammoniakkisalpietari
аммоний
ammonium (kem)
амнистировать
armahtaa
амнистия
amnestia
аморальная или аномальная половая связь
sekaantuminen (lak)
аморальность
epäsiveellisyys
аморальный
amoraalinen
аморальный человек
amoraalinen ihminen
амортизатор
iskunvaimennin
амортизационные отчисления
poistot (pl.) амортизационные отчисления (мн.ч.)
амортизационный период
kuolettaaaika
амортизационный платеж
kuolettaamaksu
амортизационный срок
kuoletusaika
амортизация
kulutus
амортизация здания
rakennuksen kuoletus
амортизировать
kuolettaa
амортизировать рабочие инструменты
kuolettaa työvälineitä
аморфное вещество
amorfinen aine, kiteetön aine
аморфность
amorfisuus (kem)
аморфные языки
irtomuotoiset kielet (kiel)
аморфный
amorfinen, kiteetön (kem)
аморфный человек
tahdoton ihminen
ампер
A, ampeeri
ампер-виток
ampeerikierros
ампер-час
Ah, ampeeritunti
амперметр
ampeerimittari
ампир
empiiri, empire, empiretyyli
амплитуда
amplitudi
амплитуда колебаний
värähdyslaajuus, amplitudi
ампула
ampulli
ампутация
amputaatio, amputointi (lääk)
ампутировать
amputoida
ампутировать руку
amputoida käsi
Амстердам
Amsterdam
амулет
amuletti
Амундсена море
Amundseninmeri
амуниция
sotatamineet (vanh, pl)
Амур
Amur
амфетамин
amfetamiini
амфибии
sammakkoeläimet (el pl)
амфибия
amfibi, amfibiajoneuvo
амфибол
sarvivälke (geol)
амфибрахий
amfibrakys (kirj)
амфитеатр
amfiteatteri
амфитеатром
portaittain
амфора
amfora (kreikkalainen vaasityyppi, hist)

po-finski.net, сделано в Финляндии© po-finski.net, 2011-2016