ЖЕ   русско-финский словарь

жеребая
kantava
жеребая кобыла
tiine hevonen
жеребенок
varsa
жеребенок-первогодок
ensivuotinen varsa
жеребец
ori, orihevonen
жеребиться
poikia
жеребьевка
arpominen
жеребьевщик
arpoja
жерех
lampivimpa (el)
жерлица
hauenkoukku
жерло
suu (suuaukko)
жерло орудия
tykinsuu
жертва
kuolonuhri
жертва во искупление
sovitusuhri (usk)
жертва господня
veriuhri
жертвенная кровь
uhriveri
жертвенник
alttari
жертвенное животное
uhrieläin
жертвенность
uhrautuvaisuus, uhraavaisuus
жертвенные благовония
uhrisavu
жертвенный
uhrautuvainen, uhraavainen, uhrimielinen
жертвенный агнец
uhrikaritsa, uhrilammas
жертвенный алтарь
uhrialttari, uhripöytä
жертвенный дар
uhrilahja
жертвенный дым
uhrisavu
жертвенный костер
polttorovio, uhrituli
жертвенный огонь
uhrituli
жертвенный сосуд
uhriastia
жертвование
lahjoitus
жертвователь
lahjoittaja
жертвовать
uhrata
жертвовать собой
uhraantua, uhrautua
жертвоприношение
uhraus
жертвующий
uhraaja
жест
ele
жест рукой
käsimerkki
жестикулировать
elehtiä
жестикуляционный
eleellinen
жестикуляция
elehdintä, elehtiminen
жесткая мера
voimatoimenpide, voimatoimi
жесткие контактные линзы
kovat piilolasit, kovat piilolinssit
жесткий
kankea
жесткий график
kireä aikataulu
жестковатый
karkeahko
жестковолокнистый
sitkeäsyinen
жестковолосый
karkeatukkainen
жесткокрылые
kovakuoriaiset (pl, el)
жесткость
kankeus
жесткошерстный
karkeakarvainen
жестокий
ankara
жестокий мороз
ankara pakkanen
жестокий человек
julmuri
жестоко
julmasti
жестоко обращаться
pahoinpidellä
жестокое обращение
pahoinpitely
жестокое отношение
raaka suhtautuminen
жестокосердечность
kivisydämisyys
жестокосердечный
julmasydäminen
жестокосердие
kivisydämisyys
жестокость
armottomuus
жесть
läkki (ark),
жестяная банка
peltinen purkki, peltipurkki
жестяная коробка
peltirasia
жестянка
peltipalanen
жестяной
peltinen
жестянщик
levyseppä
жетон
levyke
жетон для оплаты
rahake
жечь
karvastella
жечь под пашню
polttaa, kasketa

po-finski.net, сделано в Финляндии© po-finski.net, 2011-2016