КА   русско-финский словарь

ка
jopas, -pa, -pä
кабак
kapakka
кабала
orjuus
кабальная книга
velkakirja (hist)
кабан
karju
кабарга
myskihirvi (el)
Кабардино-Балкария
[см. Кабардино-Балкарская Республика]
Кабардино-Балкарская Республика
[см. Кабардино-Балкария]
кабаре
kabaree
кабатчик
kapakanisäntä, kapakoitsija
кабатчица
kapakanisäntä, kapakoitsija
кабачок
krouvi, kapakka
кабель
kaapeli
кабель в свинцовой оболочке
lyijykaapeli
кабельное судно
kaapelialus
кабельтов
kaapeli (mer)
кабестан
ankkurikela, ankkurivintturi
кабина
hytti
кабина водителя
ajajankoppi
кабина диктора
kuuluttamo
кабина для голосования
äänestyskoppi
кабина для переодевания
pukeutumiskoppi, pukukoppi
кабина для раздевания
pukeutumiskoppi, pukukoppi
кабина комментатора
selostamo
кабина лифта
kori (hissin, nosturin)
кабина управления
ohjaushytti
кабинет
huone
кабинет министров
hallitus, valtioneuvosto
кабинетного формата
kabinettikokoinen
кабинетный портрет
kabinettikuva
кабинетный ученый
kamarioppinut
кабинетный формат
kabinettikoko
кабинка
hytti
кабинка диктора
kuuluttamo
каблук
kanta
каблучная подковка
korkorauta
каботаж
rahtaus
каботажник
rannikkoalus
каботажное плавание
rannikkopurjehdus
каботажное судно
rahtilaiva
каботажное судоходство
rannikkoliikenne
Кабул
Kabul
кавалер
poikaystävä
кавалер ордена
ritari, ritarimerkin saanut
кавалерийская атака
ratsuväenhyökkäys
кавалерийская бригада
ratsuväkiprikaati
кавалерийская дивизия
ratsuväkidivisioona
кавалерийская служба
ratsupalvelus
кавалерийская часть
ratsuosasto
кавалерийский бой
ratsuväkitaistelu
кавалерийский дозор
ratsuvartio
кавалерийский корпус
ratsuväkiarmeijakunta
кавалерийский отряд
ratsujoukko
кавалерийский офицер
ratsuväenupseeri
кавалерийский пистолет
ratsupistooli
кавалерийский полк
ratsuväkirykmentti
кавалерийский разъезд
ratsupartio
кавалерийское седло
ratsastussatula
кавалерийское училище
ratsuväenkoulu
кавалерист
ratsum, ratsumies
кавалерия
ratsuväki
кавалькада
ratsukulkue
кавалькада всадников
ratsukulkue
кавардак
kalabaliikki
каверзный
umpikiero
каверзный вопрос
knoppi
каверна
ontelo
Кавказ
Kaukasia, Kaukasus
кавычки
lainausmerkit (pl)
кагор
cahors-viini
кадастр
katasteri
каденция
kadenssi, lopuke
кадет
kadetti
кадетская партия
kadettipuolue
кадетская школа
kadettikoulu
кадетский корпус
kadettikoulu
кадило
suitsutusastia
кадильный дым
suitsutussavu
кадить
suitsuttaa (kirk)
кадка
amme
кадка для масла
voiastia
кадмий
CD:
кадр
kuva (elokuvassa)
кадр кинофильма
sisäkohtaus
кадр снятый на натуре
ulko-otos
кадриль
katrilli
кадровая политика
henkilöstöpolitiikka
кадровое окно
aukko (kamerassa, projektorissa)
кадровые войска
kaaderijoukot
кадровый
vakituinen
кадровый военный
ammattisotilas
кадровый офицер
vakituinen upseeri
кадровый состав
kantahenkilökunta
кадровый унтер-офицер
kanta-aliupseeri
кадры
henkilökunta
кадушка
kehlo
кадык
aataminomena, kilpiruston muodostama ulkonema (anat)
каемка
reunusnauha
каждение
suitsutus (kirk)
каждодневно
päivittäin

po-finski.net, сделано в Финляндии© po-finski.net, 2011-2016